Voorlichting

Gezondheidsvoorlichting

Gezondheidsvoorlichting

Hierbij is naast het geven van voorlichting over algemene hygiëne,  mondverzorging en goede voeding ook geoefend in het verbinden van wonden.

Het verbandmateriaal is aangevuld en er is een instructie gegeven aan mensen die er de dagelijkse leiding hebben.


Zo concreet mogelijk

Zo concreet mogelijk

Afgelopen jaar zijn er vier stagiaires aan het werk geweest. Ze hebben aan de hand van een projectenplan alle stappen doorlopen. 

De stagiaires hebben hun voorlichting aangepast aan de verschillende leeftijden van de kinderen.  Voor de kleinere kinderen hebben ze het zo concreet mogelijk gehouden.


Quiz

Quiz

De grotere kinderen kregen de vragen en de mogelijke antwoorden over gezond leven in de vorm van een quiz. Als ze het goede antwoord hoorden, dan moesten ze opstaan en bij een verkeerd antwoord moesten ze blijven zitten. Een goede manier om iedereen bij de les te houden.