Burgemeester Derk Alssema nieuwe ambassadeur Home of Good Hope

Oktober 2020

Met de overhandiging van het beleidsplan van Home of Good Hope (HoGH) voor de periode 2020-2025 kon tevens een officieel tintje worden gegeven aan het aantreden van onze nieuwe burgemeester Derk Alssema als ambassadeur van HoGH als opvolger van oud-burgemeester Jan Boelhouwer. Uit het beleidsplan blijkt dat er ook de komende jaren nog veel ondersteuning nodig is om ter plaatse tot een zelfredzaam centrum te komen en Monica’s droom te verwezenlijken. Ondertussen blijft van groot belang het veiligstellen van de dagelijkse voedzame maaltijd uit de ‘Soepkeuken van Monica’ aan ruim 600 kinderen uit de sloppenwijk Goreangab in Windhoek, Namibië.

Nieuwe ambassadeur

Het bestuur van HoGH is blij en vereerd met de burgemeester van Gilze en Rijen, Derk Alssema als ambassadeur. We weten uit de goede ervaringen met zijn voorganger Jan Boelhouwer dat dit deuren kan openen, zowel hier als voor ‘onze’ organisatie in Namibië. In een hartelijk en ongedwongen gesprek met de burgemeester zegde hij spontaan zijn medewerking toe, maar niet zonder er ook een ‘gevoel’ bij te hebben. Uitgebreid is de opzet en werkwijze van HoGH in Namibië, de rol van Monica en de grote problemen van de kinderen uit de sloppenwijken toegelicht. Uit zijn ervaring van een eerder werkbezoek aan Afrika herkende hij de armoedige omstandigheden en wat dit betekent voor kinderen uit een sloppenwijk. Zo wil hij zich ook graag inzetten als ambassadeur bij bijvoorbeeld schoolbezoeken om die grote verschillen tussen de kinderen hier en daar, maar ook de cultuurverschillen onder de aandacht te brengen.

In zijn voorwoord van het beleidsplan toon hij zich dan ook een enthousiast ambassadeur, waarin hij de ondersteuning van de plannen van HoGH van harte aanbeveelt.

Continuïteit

We prijzen ons gelukkig dat de ‘soepkeuken’ onder leiding van Monica en met behulp van haar zoons Peacemaker en Gregory en vrijwilligers is uitgegroeid tot een groot succes. Ontstaan met die zo noodzakelijke voedzame maaltijd, inmiddels goed voor ruim 600 (!) kinderen per dag, is er een waaier aan activiteiten ontstaan. Sportteams (voetbal en nethandbal), een naaiatelier en twee huiswerkklassen zijn daarvan concrete voorbeelden die door de sponsoring van HoGH mogelijk zijn gemaakt. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan het verwezenlijken van “Monica’s Droom”, een accommodatie waarin alle wensen op het gebied van voeding, gezondheidszorg, onderwijs en opvang samenkomen en onder één dak gestalte krijgen. In het nieuwe beleidsplan van HoGH ( zie https://www.homeofgoodhope.nl/nl/stichting ) wordt duidelijk ingezet op continuïteit van de huidige opzet voor een betere gezondheid en toekomst voor de kinderen. En… op langere termijn zoveel mogelijk zelfvoorzienend vanuit een professioneel multifunctioneel centrum!

Informatie

HoGH is onmisbaar in de ondersteuning van de kinderen in deze sloppenwijk in Windhoek. En zeker nu is naast die super noodzakelijke maaltijd voor de kinderen ook hulp nodig voor de gezinnen. Dat kan alleen maar dankzij uw gulle gaven. U kunt een bijdrage storten op NL 93 RABO  0162 5623 30.

 

Burgemeester overhandiging klein

Logo Designer illusions 2019 wit
webdesign: Designer illusions