Extra hulp en ondersteuning van Home of Good Hope in coronatijd blijft onmisbaar

September 2020

Wereldwijd houdt het coronaspook nog steeds huis. Vooral in arme landen, zoals Namibië zijn de gevolgen rampzalig. Geen werk betekent geen inkomen. Vooral ook voor de gezinnen waaruit de kinderen komen die de Soepkeuken van Monica Imanga bezoeken. En dat betekent al snel dat er niet genoeg geld is voor eten en drinken. Home of Good Hope heeft dankzij gulle bijdragen van particulieren en organisaties in Nederland met extra voedselpakketten de ergste nood tot nu toe kunnen lenigen. Extra hulp blijft voorlopig nodig.

Geen inkomen, geen eten

Ook in Namibië, vooral in de dichtbevolkte gebieden zoals in en rond de hoofdstad Windhoek, neemt het aantal besmettingen nog steeds toe. Maar ook de economische gevolgen van lock downs zijn echter zeer ingrijpend. Het wegvallen van werk en inkomsten uit o.a. het toerisme betekent vooral voor de mensen in de sloppenwijken zoals Goreangab dat de eerste levensbehoeften al snel in het geding zijn. HoGH heeft daar afgelopen maanden meteen op ingespeeld door in goede afstemming met Monica en haar team te zorgen voor extra voedselpakketten voor de gezinnen waarbij het water al snel tot aan de lippen staat.

Extra voedselpakketten

En met gulle gaven van individuele mensen, maar ook van organisaties zoals de Rotary Gilze en Rijen hebben we ook in de afgelopen maand augustus weer voor veel mensen een heleboel voedselpakketten mogelijk gemaakt. Echt mooi om via foto’s en filmpjes te zien dat de voedselpakketten met behulp van haar zoons Peacemaker en Gregory bij Monica thuis onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ zijn klaargemaakt. De uitdeling van de pakketten vond deze keer onder strikte regels en onder toeziend oog van de politie plaats bij de Soepkeuken.

De blijdschap en dankbaarheid bij de uitdeling straalt er vanaf. Monica daarover: “We zijn iedereen erg dankbaar die dit mogelijk heeft gemaakt!”

september

 

Logo Designer illusions 2019 wit
webdesign: Designer illusions